Prof.Dr. Aylin Özman Erkman

Email:aylin@hacettepe.edu.tr
Anabilimdalı:Siyaset ve Sosyal Bilimler

Eğitim Durumu

 • Lisans/Undergraduate ODTU - Public Administration, 1984 - 1988
 • Y. Lisans/Graduate Bilkent University - Department of Political Science and Public Administration, 1989 - 1990
 • Doktora/PhD Bilkent University - Department of Political Science and Public Administration, 1990 - 1995
 • Dr. Sonrası/Post Doc London University - School of Oriental and African Studies, 1998 - 1998

Makale / Makaleler

 • Aylin Özman & Aslı Yazıcı Yakın, 2011; " The Symbolic Construction of Communism in the Turkish Cold War Anti-Communist Propaganda (forthcoming)", Journal of Language and Politics .
 • Aylin Özman, 2010; " The Woman Image in Turkish Political and Social Thought: On the Implications of Social Constructionism and biological Essentialism", Turkish Studies , Cilt: 3, Sayı: 10, [SSCI, AHCI].
 • Aylin Özman & Yavuz Yıldırım, 2010; " Sosyalist Politika, Demokrasi ve Türkiye’de Yeni (bir) Sol Projenin İmkânları Üzerine", Birikim, Sayı: 249, Sayfa: 58-62.
 • Aylin Özman, 2010; " Law Ideology and Modernization in Turkey: Kemalist Legal Reforms in Perspective", Social and Legal Studies , Sayfa: 67-84, [SSCI, AHCI].
 • Aylin Özman & Simten Coşar, 2008; " Representation Problems of Social Democracy in Turkey", Journal of Third World Studies , Sayfa: 233-252.
 • Aylin Özman & Yavuz Yıldırım, 2008; " 1968 Öğrenci Hareketleri ve TİP", Birikim, Sayı: 235, Sayfa: 59-73.
 • Aylin Özman, 2007; " Domesticated Souls: Vala Nureddin (Va-Nu) on Womanhood", Turkish Studies, Cilt: 8, Sayfa: 137-150.
 • Aylin Özman & Simten Coşar, 2007; " Yok Saymanın Merkez Siyaseti: Dar Alanda Politik Tercihler", Birikim, Sayı: 219, Sayfa: 12-17.
 • Aylin Özman, 2006; " Ismail Hakkı Baltacıoğlu’nu yeniden okumak: ‘Cinsi latif’in ölümü ya da erkekliğe methiye", Toplum ve Bilim, Sayı: 107, Sayfa: 190-216.
 • Aylin Özman & Simten Coşar, 2004; " Centre-right politics in Turkey after the November 2002 general election: neo-liberalism with a muslim face", Contemporary Politics, Cilt: 10, Sayfa: 57-74.
 • Aylin Özman & Simten Coşar, 2003; " Siyaset, Demokrasi ve Kimlik-Fark-Tanıma Politikaları", Doğu-Bat, Sayı: 23, Sayfa: 99-111.
 • Aylin Özman & Ayça Bulut, 2003; " Sabiha (Zekeriya) Sertel: Kemalizm, Marksizm ve Kadın Meselesi ", Toplum ve Bilim, Sayı: 96, Sayfa: 184-218..
 • Aylin Özman, 2002; " The Socialist Ethos in Turkey after the 1980s: From Marxist Orthodoxy to New Left Politics", Orient: German Journal for Politics and Economics of the Middle East, Cilt: 43, Sayı: 2, Sayfa: 225-238.
 • Aylin Özman & Simten Coşar, 2001; " Siyasal tahâyyülde devletin belirleyiciliği: Metin Heper çalışmaları üzerine bir inceleme", Doğu-Batı, Cilt: 4, Sayı: 16, Sayfa: 81-97.
 • Aylin Özman & Simten Coşar, 2000; " 1990’larda Türkiye’de Sağ ve Sol Siyasetin Öncülleri", Birikim, Sayı: 139, Sayfa: 111-120.
 • Aylin Özman, 2000; " The Politics of Privatization in Turkey During the 1980s", Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Sayı: 4, Sayfa: 21-36.
 • Aylin Özman, 2000; " Yeni Sol, Humanizma ve Mehmet Ali Aybar Düşüncesi: Ortodoks Marksizme Bir Başkaldırı", Doğu-Batı, Cilt: 3, Sayı: 11, Sayfa: 75-87.
 • Aylin Özman, 2000; " The Portrait of the Ottoman Attorney and Bar Associations: State, Secularization and Institutionalization of Professional Interests", Der Islam, Sayı: 77, Sayfa: 319-337.
 • Aylin Özman, 2000; " Hukuk, Siyaset, İdeoloji Ekseninde Hukukçu Kimliğinin Yeniden Tanımlanması: Erken Cumhuriyet Dönemi Üzerine Bir İnceleme", Toplum ve Bilim, Sayfa: 164-176.
 • Aylin Özman, 1998; " Mehmet Ali Aybar: Sosyalist Solda 40’lardan 90’lara Bir Köprü", Toplum ve Bilim, Sayı: 78, Sayfa: 136-160.
 • Aylin Özman, 1998; " Türkiye’de Yeni Siyaset: Yeşiller Partisi ve ÖDP Üzerine", Birikim, Sayı: 110, Sayfa: 21-29.
 • Aylin Özman, 1998; " Lütfi Fikri Bey: Türk siyasal hayatında bir muhalif ", Virgül, Sayı: 7, Sayfa: 16-18.
 • Aylin Özman, 1996; " Bar Associations in Turkey in the 1980-1991 Period: A Case Study on the Interface Between the State and Civil Societal Groups", Metu Studies in Development, Cilt: 4, Sayı: 23, Sayfa: 535-563.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2010 - Aylin Özman & Simten Coşar, "“Workers Initiative and Neoliberalism: The Case of Alcohol and Tobacco Monopoly (Tekel) in Turkey”, C 19 March 2010, a. (with Simten Coşar)", Capitalism & Confrontation Grassroots Responses to Empire, Ecology and Political Economy, 2nd Annual Critical Social Research Conference,Canada , Carleton University.
 • 2007 - Aylin Özman, "Karşı Belleği Konuşturmak: Bir Aydın Olarak Mehmet Ali Aybar", 11. Mehmet Ali Aybar’ı Anma Sempozyumu: Politik Toplumsal ve Kültürel Özne Olarak Aydın,İstanbul Bilgi Üniversitesi , Tarih Vakfı & Bilgi Üniversitesi.
 • 2005 - Aylin Özman, "İsmail Hakkı Baltacıoğlu Düşüncesinde Kadın: ‘Cinsi Lâtif’in Ölümü ya da Erkekliğe Metiye", 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongres,ODTU, Ankara , TSBD.
 • 2004 - Aylin Özman, "Deconstructing Woman in Turkish Political Thought: A Critique of Masculinity", Middle East Studies Association (MESA) 38th Annual Meeting,San Francisco, USA. , MESA.
 • 2003 - Aylin Özman & Simten Coşar, "An Evaluation Center Politics in Turkey after the November 2002 General Elections", 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,ODTU, Ankara , TSBD.
 • 2003 - Aylin Özman, "Social Democratic Opposition in Turkey: A Viable Rival to Conservative-Liberal Politics? ", 7th Annual Congress of Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient (DAVO),Hmburg, Germany , German Middle East Studies Association.
 • 2002 - Aylin Özman, "The Competing Conceptualizations of Democracy in Contemporary Turkey- An Assessment", Seminars on Turkey,London, UK , Modern Turkish Studies Programme, Centre of Near and Middle Eastern Studies.
 • 2001 - Aylin Özman & Simten Coşar, "Türkiye'de Demokrasinin Açmazları: Sağ ve Sol Tükenmişlik Üzerine Bir Deneme", 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,ODTU, Ankara , TSBD.
 • 2000 - Aylin Özman, "The Turkish Left at Crossroads: Towards a Restructuration", 7th Annual Congress of Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient (DAVO) ,Mainz, Germany , German Middle East Studies Association.
 • 1999 - Aylin Özman & Simten Coşar, "1990’larda Türkiye’de Sağ ve Sol Siyasetin Öncülleri", 6. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,ODTU, Ankara , TSBD.
 • 1999 - Aylin Özman, "The Identity and Discourse of Social Democratic Politics in Turkey During the Post 1980s", 6th Annual Congress of Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient (DAVO) ,Hamburg, Germany , German Middle East Studies Association.
 • 1999 - Aylin Özman, "New Politics in Turkey Since 1980", Seminars on Turkey,London, UK , Modern Turkish Studies Programme, Centre of Near and Middle Eastern Studies, SOAS (School of Oriental and African Studies).
 • 1992 - Aylin Özman, "The Black Sea Economic Cooperation Zone", Cooperation and Security in Europe, the Mediterranean and the Balkans,Halki, Greece , Hellenic Foundation For Defense and Foreign Policy (ELIAMEP).
 • 1991 - Aylin Özman, "Is There a Future for Regional Security Organizations? ", The Juniour Academics Seminar,Berlin, Germany , NATO.

Kitap / Kitaplar

 • “Tonguç, İsmail Hakki (1893-1960)” içinde Encyclopedia of Islam, P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs ; Brill, 2010, Leiden ve Boston
 • ”Ismail Hakkı Baltadjioglu (1886-1978)” içinde Encyclopedia of Islam, P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs; Brill, 2010, Leiden ve Boston
 • “Yücel, Hasan ‘Ali (1897-1961)” içinde Encyclopedia of Islam, P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs; Brill, 2010, Leiden ve Boston
 • "Neoliberalismus und Islam in der politischen Mitte der Turkei nach 1980" içinde Debatten Zur Globalisierten Turkei , E. Fuat Keyman und Nurhan Yentürk (eds.) ; &D Dağyeli Verlag Gm, 2009, Berlin
 • "Mehmet Ali Aybar” içinde Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Sol , Murat Gültekingil (ed.) ; İletişim Yayınları, 2007, İstanbul
 • “Reconceptualizing Center Politics in post – 1980 Turkey: Transformation or Continuity?" in Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities and Democracy (with Simten Coşar)., Fuat Keyman (ed.); Lexington Books, 2006, New York
 • "Political-Social Movements: Unions and Workers–Turkey,” in Encyclopedia of Women & Islamic Cultures – Family, Law and Politics, ; Brill, 2005, Leiden & Boston
 • “Kasım 2002 Genel Seçimi Sonrasında Türkiye’de Merkez Siyaseti Üzerine Bir Değerlendirme” içinde Kapitalizm ve Türkiye II (Simten Coşar ile)., Fuat Ercan and Yüksel Akkaya (eds.); Dipnot, 2005, Ankara
 • "İsmail Hakkı Baltacıoğlu" içinde Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık, Uygur Kocabaşoğlu (ed.) ; İletişim Yayınevi, 2002, İstanbul
 • "Hasan Ali Yücel" içinde Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık , Uygur Kocabaşoğlu (ed.); İletişim Yayınevi, 2002, İstanbul
 • "Yönetselden Yaşamsala Demokrasi Pratiği: ‘Teminatsız’ bir Demokrasi Üzerine Düşünmek” içinde Liberalizm, Devlet, Hegemonya (Simten Coşar ile) , Fuat Keyman (ed.) ; Alfa, 2002, İstanbul
 • Mehmet Ali Aybar - Marksizm ve Sosyalizm Üzerine Düşünceler , Aylin Özman (editör); İletişim Yayınları, 2002, İstanbul
 • "İsmail Hakkı Tonguç" içinde Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık , Uygur Kocabaşoğlu (ed.); İletişim Yayınevi, 2002, İstanbul
 • Türkiye’de Kadın-Sendika İlişkisi. Sendikalılaşma ve Örgüt İçi Temsi, Aylin Özman & Aslıhan Öğün; Oleyis Yayınları, 1998, Ankara

Profesyonel İş Deneyimleri:

 • [2006] - [2007], Başkent University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of Political Science and International Relations, Part-time Lecturer.
 • [2006] - [2006], Middle East Technical University, Department of Political Science and Public Administration, Partime Lecturer.
 • [2002] - [Devam Ediyor], Hacettepe University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration, Associate Professor.
 • [2002] - [2002], Erfurt Universitat, Lehrstuhl Für, Islamwissenschaft, Visiting Scholar.
 • [1997] - [2002], Hacettepe University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration, Assistant Professor.
 • [1996] - [1998], Middle East Technical University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of Public Administration, Part-time Lecturer.
 • [1995] - [1996], Economic Development Foundation , European Union Senior Researcher.
 • [1993] - [1995], Bilkent University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration, Research Assistant.
 • [1990] - [1993], Bilkent University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of International Relations , Research Assistant.
 • [1988] - [1989], Turkish Republic Prime Minister’s Office, Department of Administrative Development , Specialist.

Ödüller

 • Scholarship, 2002, Kurum: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) .
 • Grant, 1997, Kurum: British Council and Cultural Affairs .
 • Full Scholarship to pursue MA and Ph.D., 1990, Kurum: Bilkent University.
Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara