Doç.Dr. M. Murat Erdoğan

Email:merdogan1103@gmail.com
WEB Sayfası:www.mmuraterdogan.com
Anabilimdalı:Siyaset ve Sosyal Bilimler
Akademik İlgi Alanları:Göç
Yurtdışındaki Türkler
Avrupa Birliği
Almanya
Türk Sİyasi Hayatı
Türk Dış Politikası
Karikatür
Listeye Dön

Eğitim Durumu

 • Lisans/Undergraduate Ankara - Polical Science and Public Adm. , 1982 - 1986
 • Y. Lisans/Graduate Ankara - Siyaset Bilimi / Polical Science, 1989 - 1991
 • Doktora/PhD Ankara-Freiburg-Bonn - Siyaset Bilimi / Political Science, 1991 - 2006
 • Dr. Sonrası/Post Doc Duisburg-Essen Üniv. - Political Science, 2007 - 2007
 • Dr. Sonrası/Post Doc Humboldt-Berlin Üniversitesi - Siyaset Bilimi, 2010 - 2010
 • Doktora/PhD Oxford - İslam Araştırmaları Merkezi, 2012 - 2012
 • Dr. Sonrası/Post Doc Stiftung für Wissenschaft und Politik (SWP) - Berlin, 2013 - 2013
 • Dr. Sonrası/Post Doc Johns Hopkins -ABD-Washington - American Institut for Contemporary German Studies , 2014 - 2014

Makale / Makaleler

 • M.Murat Erdoğan, 2015; " Presidential Elections in Turkey: Erdogan's "New Turkey” and “New Challenges” ", AICGS.
 • M.Murat Erdoğan, Yelda Devlet, Deniz Aydınlı, 2014; " Türkiye’nin Göç Politikası", Kamu Politikası, Kuram ve Uygulama, Editörler: Mete Yıldız, Mehmet Zaid Sobacı, Sayfa: 436-476.
 • M.Murat Erdoğan, 2014; " “11 Eylül’den Sarrazin’e Almanya’da Sosyal ve Siyasi Bağlam İçinde İslam” Almanya’da Müslümanlar: Toplumsal Etkileşim Sürecinde Sorun ve Perspektifler , Ed. Yılmaz Bulut, Kadim Yayınları, Ankara, s.59-75.", Almanya’da Müslümanlar, Sayfa: 59-75.
 • M.Murat Erdoğan Ed. Aka, Hasan / Yalcinkaya, Metin, 2013; " Der eigentliche Gewinn des Migrationsprozesses: Gegenseitiger Anschauungs-Austauch” “Göç Sürecinin Asıl Kazancı: Karşılıklı Zihniyet Transferleri”, Willkommen in Deutschland – Deutsch-Türkische Begegnungen, Herder Verlag, Freiburg-Almanya", Willkommen in Deutschland, Sayfa: 55-76.
 • M.Murat Erdoğan, 2012; " “Being a Migrant in Europe”, in Social Transformation, Bioethics and Public Policy, Turkish National Commission for UNESCO, 69-78.", UNESCO, Sayfa: 69-78.
 • M.Murat Erdoğan, 2012; " Avrupa Birliği’nin Suriye Politikası", SDE-Analiz, Sayfa: 16-21, [ALAN İNDEKSİ].
 • M.Murat Erdoğan, 2012; " Nobel Ödüllü AB’nin Türkiye İlerleme Raporu", SD Stratejik Düşünce, Cilt: 2, Sayı: 2, Sayfa: 84-90, [ALAN İNDEKSİ].
 • M.Murat Erdoğan, 2012; " Batı Dünyasında İslam, İslamafobi ve Yeni Mücadelenin Psikolojik Alanı", SD Stratejik Düşünce, Sayfa: 20-25, [ALAN İNDEKSİ].
 • M.Murat Erdoğan, 2011; " Avrupa Birliği’nde Türk Göçmenler ve Mültecilere Yönelik Algılamalar, İltica, Uluslararası Göç ve Vatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politika, Eds. Ö.Çelebi, S.Özçürümez, Ş.Türkay, UNHCR, 2011, 257-268", UNHCR, Sayfa: 257-268.
 • Hüseyin Bağcı-M.Murat Erdoğan, 2010; " “Çeşitlenen ve Yayılan İktidar Odakları ve Essen Kayması"", Stratejik Boyut, Cilt: 2, Sayı: 3, Sayfa: 108-121, [ALAN İNDEKSİ].
 • M.Murat Erdoğan, 2010; " Türkiye-AB İlişkilerinin Değişen Temel Dinamiği: Avrupalı Türk Göçmenler ve “Kazanılmış Avrupalılığa” Katkı", Kitap Bölümü : Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum (Ed. M. Murat Erdoğan), Cilt: 2010, Sayfa: 185-197.
 • M.Murat Erdoğan , 2009; " “Bir “Entegrasyon” Aracı Olarak “Terör”: Almanya’da Müslüman Göçmenlerin Entegrasyonunda “Terör Şüphesi” ve Alman Medyası: 2005-2007”, Terör ve Türkiye, Ed. Ali Çağlar, Gazi Kitabevi, Ankara, Sayfa. 247-292.", Hacettepe, Sayfa: 247-292.
 • M.Murat Erdoğan, 2009; " “Earned Europeanness”: Turkey and Diaspora Turks in Europe”", American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS), Cilt: 4, Sayı: 26, Sayfa: 136-146, [OTHER INTERNATIONAL INDEXED JOURNAL].
 • M.Murat Erdoğan , 2009; " “Bir “Entegrasyon” Aracı Olarak “Terör”: Almanya’da Müslüman Göçmenlerin Entegrasyonunda “Terör Şüphesi” ve Alman Medyası: 2005-2007”, Terör ve Türkiye, Ed. Ali Çağlar, Gazi Kitabevi, Ankara, Sayfa. 247-292.", Hacettepe, Sayfa: 247-292.
 • M.Murat Erdoğan, 2009; " “Bir “Entegrasyon” Aracı Olarak “Terör”: Almanya’da Müslüman Göçmenlerin Entegrasyonunda “Terör Şüphesi” ve Alman Medyası: 2005-2007"", Kitap Bölümü: Terör ve Türkiye, Ed. Ali Çağlar, Ankara, Sayfa: 247-292.
 • M.Murat Erdoğan, 2007; " “Reform Sürecinin Dinamikleri”", T.C. Başbakanlık, İnsan Hakları Reformlarının Uygulanması Uluslararası Sempozyumu, , Sayı: 8, Sayfa: 127-144.

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2014 - M.Murat Erdoğan, "10th Turkish Migration Studies (TurkMiS) Workshop ‘The migration transition of Turkey – from an emigration to an immigration country. New realities, new policy challenges’ ", 10th Turkish Migration Studies (TurkMiS) Workshop ‘The migration transition of Turkey – from an emigration to an immigration country. New realities, new policy challenges’,Ankara , Genel Koordinatör, Hacettepe Universitesi-TurkMis-COMPAS-Oxford Uni-TurkMİs.
 • 2014 - M.Murat Erdoğan, "Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum", Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum,Ankara , Genel Koordinatör, HUGO-Oxford Uni-AFAD-IOM-KAS.
 • 2014 - M.Murat Erdoğan, "Avusturya’daki Türkler 50. Yılında ", Avusturya’daki Türkler 50. Yılında ,Ankara , Genel Koordinatör, HUGO-Avusturya Büyükelçliği.
 • 2014 - M.Murat Erdoğan, "Belçika’daki Türkler 50. Yılında ", Belçika’daki Türkler 50. Yılında ,Ankara , Genel Koordinatör, HUGO-Belçika Büyükelçiliği.
 • 2013 - M.Murat Erdoğan, "Avrupa’da Göç, İslam ve Çokkültürlülük Uluslararası Sempozyumu", Avrupa’da Göç, İslam ve Çokkültürlülük Uluslararası Sempozyumu,Ankara , Genel Koordinatör, Hacettepe Üniversitesi-HUGO Oxford Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi UNESCO IOM TBMM AB Uyum Komisyonu BYEGM Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topl. Başkanlığı.
 • 2013 - M.Murat Erdoğan, "Türk-Alman Stratejik İlişkileri", Türk-Alman Stratejik İlişkileri,Berlin , Genel Koordinatör, HUGO-Humboldt Viadriana Vakfı.
 • 2012 - M.Murat Erdoğan, "Dönüşen ve Dönüştüren Ulusötesi Göç: Avrupa Türkleri", Dönüşen ve Dönüştüren Ulusötesi Göç: Avrupa Türkleri,Ankara , Genel Koordinatör, HUGO.
 • 2012 - M.Murat Erdoğan, "Göç: Dünyanın ve Türkiye’nin Gerçeği", Göç: Dünyanın ve Türkiye’nin Gerçeği,Gaziantep , Genel Koordinatör, Gaziantep Üniversitesi.
 • 2012 - M.Murat Erdoğan, " “Hacettepe Koleksiyonu’ndan Çağdaş Türk Resim Sanatı: 45.Yıl 45 Eser”", Hacettepe Üniversitesi Avrupa’da,Brüksel , Genel Koordinatör, Hacettepe Üniversitesi.
 • 2011 - M.Murat Erdoğan, "Avrupa Türkleri", Avrupa Türkiyat Çalıştayı,Strazburg-Fransa , Genel Koordinatör, Hacettepe Univ.-COJEP.
 • 2011 - M.Murat Erdoğan, "YÖK", YÖK-Yardımcı Doçentler Çalıştayı,Ankara , Genel Koordinatör, YÖK.
 • 2011 - M.Murat Erdoğan, "YÖK", YÖK-Araştırma Görevlileri Çalıştayı,Ankara , Genel Koordinatör, YÖK.
 • 2011 - M.Murat Erdoğan, "Almanya ve Göç: 50. Yılında Almanya’daki Türkler", Almanya ve Göç: 50. Yılında Almanya’daki Türkler,Berlin , Akademik Koordinatör, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı.
 • 2010 - M.Murat Erdoğan, "Göç ve Yoksulluk", Int. Symposium: Migration and Urban Powerty ,Ankara , Genel Koordinatör, AB Komisyonu-BM Kalkınma Fonu.
 • 2009 - M.Murat Erdoğan, "Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum Sempozyumu", Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum Sempozyumu,Ankara , Genel Koordinatör, Hacettepe Üniversitesi-HÜSAM.
 • 2006 - M.Murat Erdoğan, "“Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Değerler: “Çatışmadan Zenginliğe” ", Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Değerler,Ankara-Essen-Duisburg, Stazburg-Brüksel , Genel Koordinatör, Körber Vakfı – H.Böll Vakfı-DAAD .
 • 2004 - M.Murat Erdoğan, "Avrupa Kültür Ödülleri Töreni ", Avrupa Kültür Ödülleri Töreni-2004, Dolmabahçe Sarayı-İstanbul,İstanbul , Genel Koordinatör, Avrupa Kültür Vakfı-TBMM.
 • 2004 - M.Murat Erdoğan, "Yıldızlar Yolu", Yıldızlar Yolu Sergisi,İstanbul , Genel Koordinatör, TBMM-İBB.

Düzenlediği veya Düzenleme Komitesinde Yer Aldığı Kongre / Sempozyumlar

 • 2009 - Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum Sempozyumu (Uluslararası), Genel Koordinatör, Ankara.
 • 2009 - Int. Symposium: Migration and Urban Powerty , Genel Koordinatör, Ankara.

Kitap / Kitaplar

 • Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması / Syrians in Turkey: Social Acceptance and Integration Research, M.Murat Erdoğan; 72 Digital, 2014, Ankara , ISBN: 9786056271502.
 • Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum , M.Murat Erdoğan; Bilgi Üniversitesi, 2014, İstanbul , ISBN: 9786053993698.
 • Karikatürlerle Avrupa Medyasında İslam ve İslamofobi-Islam and Islamafhobia in Cartoons of the European Media, M.Murat Erdoğan; BYEGM, 2013, Ankara , 3. Baskı., ISBN: 3.
 • Türk Dış Politikası 1990-2013, M.Murat Erdoğan / Kemal Yakut (Ed.); Anadolu Üniversitesi, 2013, Eskişehir , 2. Baskı., ISBN: 2.
 • Dış Politika Analizleri, M.Murat Erdoğan (Editör); Anadolu Üniversitesi, 2013, Eskişehir , ISBN: 1.
 • 50 Yıl 50 Karikatür: Alman Karikatüristlerin Gözüyle Türkler, M.Murat Erdoğan; 4, 2012, Ankara , 4. Baskı., ISBN: 4.
 • Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum - Turks Abroad: Migration and Integration in its 50th Year -Türken im Ausland: 50 Jahre Migration und Integration , Ed. M. Murat ERDOĞAN; Orion Kitabevi, 2010, Ankara , ISBN: 978-9944-769-.
 • Mehmet Orhan Kürümoğlu: Anılarım-Güvenimi Yitirdim Sadece Ümitlerim Kaldı, Türken Digital, Ankara. , Editör: M. Murat ERDOĞAN; Türken Digital, 2008, Ankara , ISBN: ISBN : 978-60.
 • Turkish Media: The Relations Between Turkey and Greece and “Europeanization”:1994-2006 /Türk Medyasında Türk-Yunan İlişkileri ve “Avrupalılaşma”:1994-2006,TBMM Kültür Sanat Yay.No:130, TBMM Yayınevi,Ankara., M.Murat Erdoğan ve diğerleri; TBMM, 2008, Ankara
 • Relations Between Turkey and Greece and “Europeanization”: A Survey Based on Official Records of Turkish Grand National Assembly: 1994-2006 / TBMM Tutanaklarında Türk-Yunan İlişkileri ve Avrupalılaşma :1994-2006 ,TBMM Kültür Sanat Yay. No :129, TBMM Basım, M.Murat Erdoğan ve diğerleri; TBMM, 2008, Ankara

Projeler

 • Güneydoğu Anadolu Projesi Bölgesinde Seçmen Davranışı, Görev: Proje Yöneticisi, Süresi: 18 ay, Destekleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK, Başlama Yılı: 2013, Bitiş Yılı: 2015, Durumu: devam ediyor..
 • Int. Symposium: Migration and Urban Powerty /16.10.2009/ Ankara , Görev: Short-term Expert-Sempozyum Düzenleme, Süresi: 3 ay, Destekleyen Kuruluşlar: AB Komisyonu, BM Kalkınma Programı ve IGEP İşbirliğinde , Başlama Yılı: 2009, Bitiş Yılı: 2009, Durumu: tamamlandı..
 • Our Shared Europe, Görev: Danışman, Süresi: 1+4 yı, Destekleyen Kuruluşlar: British Council, Başlama Yılı: 2009, Bitiş Yılı: 0000, Durumu: devam ediyor..
 • Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum Sempozyumu Mayıs 2009 , Görev: Genel Koordinatör, Süresi: 1 yıl, Destekleyen Kuruluşlar: Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (HÜSAM) ve T.C. Devlet Bakanlığı (Faruk ÇELİK), Başlama Yılı: 2008, Bitiş Yılı: 2009, Durumu: Tamamlandı..
 • “Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Değerler: “Çatışmadan Zenginliğe” Ankara-Essen-Duisburg, Stazburg-Brüksel 14-21 Mart 2006 Türkiye 3-11 Temmuz 2006 Almanya , Görev: koordinatör, Süresi: 3 ay, Destekleyen Kuruluşlar: ODTÜ-Körber Vakfı – H.Böll Vakfı-DAADAlmanya, Başlama Yılı: 2006, Bitiş Yılı: 2006, Durumu: tamamlandı..
 • Avrupa Kültür Ödülleri Töreni-2004, Dolmabahçe Sarayı-İstanbul , Görev: Proje Koordinatörü, Süresi: 1 yıl, Destekleyen Kuruluşlar: TBMM ve Avrupa Kültür Vakfı, Diğer Destekler: T.C. Cumhurbaşkanlığ, Başlama Yılı: 2003, Bitiş Yılı: 2004, Durumu: tamamlandı..
 • Yıldızlar Yolu Sergisi ve Gösterisi (İstanbul-Sultanahmet Meydanı-Yerebatan Sarnıcı) Ekim 2004 , Görev: Proje Koordinatörü, Süresi: 1 yıl, Destekleyen Kuruluşlar: Avrupa Kültür Vakfı-İstanbul BŞ Belediyesi-İstanbul Valiliği, Diğer Destekler: Breisach Sanat Okulu, Başlama Yılı: 2003, Bitiş Yılı: 2004, Durumu: tamamlandı..

Profesyonel İş Deneyimleri:

 • [2014] - [2014], Johns Hopkins Univ., Visiting Fellow, Tanım: Post Doc.
 • [2013] - [2013], SWP-Berlin, Visiting Fellow, Tanım: Post Doc.
 • [2012] - [2012], Oxford Uni-İngiltere, Misafir Araştırmacı, Tanım: YÖK-OCIS.
 • [2010] - [2010], Humboldt Uni-Almanya, Misafir Araştırmacı, Tanım: DFG-TÜBİTAK.
 • [2008] - [2008], Duisburg-Essen Uni-Almanya, Misafir Araştırmacı, Tanım: DFG-TÜBİTAK.
 • [2000] - [2002], T.C. Berlin Büyükelçiliği Basın Müşavirliği, Mahalli Katip.

Ödüller

 • Burs-YÖK-Oxford Univ., 2012.
 • Burs-DFG-Humboldt Uni, (3 ay) , 2010.
 • “Yurtdışındaki Türkler: 50. Yılında Göç ve Uyum Sempozyumu”nun organizasyonu Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü , 2009, Kurum: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Ödül Tipi: maaş ödülü.
 • “2009 Intercultural Dialogue Award”COJEP International-Fransa, 2009, Kurum: COJEP International-Fransa, Ödül Tipi: “2009 Intercultural Dialogue Award”.
 • Yurtdışı Burs-Alman Dış Politika Enstitüsü (DGAP), 2008, Kurum: Alman Dış Politika Enstitüsü (DGAP), Ödül Tipi: Doktora Sonrası Araştırma Bursu.
 • Yurtdışı Burs-Duisburg-Essen, Almanya (3 ay), 2007, Kurum: TÜBITAK- DFG (The Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation) , Ödül Tipi: Araştırma Bursu (Almanya).
 • “Avrupa Knauf Bilim Destekleme Ödülü”, 2004, Kurum: Europaeische Kulturstiftung Avrupa Kültür Vakfı , Ödül Tipi: Bilim Destekleme Ödlü.
 • Burs-Bonn Univ,ZEI, Junior Fellow, 1997, Kurum: Bonn Üniversitesi Avrupa Entegrasyon Araştırmaları Merkezi’ , Ödül Tipi: Junior Fellow.
 • Burs-Konrad Adenauer Vakfı Doktora Bursu, 1994, Kurum: Konrad Adenauer Vakfı (Almanya), Ödül Tipi: Doktora Bursu.
 • “Siyasal Diyalog Siyasal Barış” konulu Türkiye’deki üniversitelerarası ulusal yarışma 1.si, 1986, Kurum: Türk Parlamenterler Birliği, Ödül Tipi: 1. lik.
 • “Ulusal Egemenlik ve Demokrasi” konulu yarışma 3.sü, 1985, Kurum: Türk Parlamenterler Birliği, Ödül Tipi: 3.cülük.

Üyelikler

 • Özgürlük Araştırmaları Derneği. Başkan Yardımcısı.
 • Türk-Yunan Akademik Topluluğu. Yön.Kur.Üyesi.
 • Berlin Avrupa Bilim Akademisi. üye.
 • Uluslararası Af Örgütü. üye.
 • Siyasi İlimler Türk Derneği. üye.
 • Liberal Düşünce Topluluğu. üye.
 • Türk-Alman Liberalleri Birliği (LTU) . Üye.
 • Avrupa Kültür Vakfı (Europaische Kultur Stiftung) . Türkiye Temsilcisi.
Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara