Prof.Dr. Ali Çağlar

Email:acaglar@hacettepe.edu.tr
Anabilimdalı:Siyaset ve Sosyal Bilimler
Akademik İlgi Alanları:Major: Security Studies (Terror, Policing and Crime)
Minor: Political Communication and Turkish Political Life
Listeye Dön

Eğitim Durumu

 • Lisans/Undergraduate Hacettepe University Faculty of Social and Administrative Sciences - Social Work and Social Services, 1979 - 1983
 • Y. Lisans/Graduate Cumhuriyet University - Sociology, 1983 - 1985
 • Doktora/PhD University of Surrey, UK - Sociology, 1990 - 1994

Makale / Makaleler

 • Ali Caglar, 2011; " “The Contributions of Turkey to Global Security”, Partnership for Peace Review, Vol: 2, No: 1, Spring 2011, pp 41-60.", Partnership for Peace Review, Sayfa: 41-60, [ALAN İNDEKSİ].
 • Ali Çağlar, 2011; " “Turkiye Kokenli Gocmenlerin Sorunları: Almanya, İsvicre ve Fransa Ornegi (The Problems of Turkish Origin Migrants: The Cases of Germany, Switzerland and France)”, in Asylum, International Migration and Statelesness: Theory, Observation and Policy (eds. O", .
 • Ali Çağlar, 2010; " “Uluslararası Misyonlarda Kolluk Hizmetleri Uygulaması: Kosova Örneği”, iç. Cihat Özönder’e Armağan, (ed. Nevin Güngör) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2010.", .
 • Ali Caglar, 2009; " “Teror ve Terorizm: Kavramsal Bir Analiz (Terror and Terrorism: A Conceptual Analysis)”, ic. (Ed. Ali Caglar), Teror ve Turkiye (2009), Ankara: Gazi Kitabevi, (Pb. Language: Turkish).", .
 • Ali Caglar, 2009; " “Turkiye’de Teror: Genel Bir Değerlendirme (Terror in Turkey: A General Evaluation)”, ic. (Ed. Ali Caglar), Teror ve Turkiye (2009), Ankara: Gazi Kitabevi, (Pb. Language: Turkish).", .
 • Ali Caglar, 2008; " Letf-Wing Terrorism in Turkey”, in Social Dynamics of Global Terrorism and Prevention Policies, (eds. N. Cabuk Kaya & A. Erdemir), Washington: IOS Press, 2008. ", .
 • Ali Caglar, 2006; " “Religion Based Terrorism in Turkey”, in Anti-Terrorist Strategies: Comparing the Experiences of the U.S., Great Britain, France, Turkey, and Russia, (eds. By Robert W. Orttung and Andrey Makarychev), Washington: IOS Press , 2006.", .
 • Ali Caglar, Meltem Onay and Caglar Ozel, 2005; " “Being Women Prisoners in Turkey”, Middle Eastern Studies, Vol.: 41, No: 6, November 2005, pp.953-974 (with M. Onay and C. Ozel),", , [SSCI, AHCI].
 • Ali Caglar, 2004; " “Recruitment in the Turkish Police”, Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, Vol.: 14, Year 2004, s. 348-364.", , [SSCI, AHCI].
 • Ali Caglar, 2004; " “Mesakkatli Bir Yolculuk: Polisligin Dunu, Bugunu ve Yarini”, iç. Günümüz Türk Polisi: Cumhuriyetimizin 80. Yilinda Polisin Dunu, Bugunu ve Yarini, Ankara: T.C. Icisleri Bakanligi EGM Egitim Dairesi Baskanligi, 2004.", .
 • Ali Caglar, 2003; " “Policing Problems in Turkey: Processes, Issues and the Future”, in Police Corruption: Paradigms, Models and Concepts – Challenges for Developing Countries (eds. S. Einstein and M. Amir), Huntsville: OICJ, pp.399-432. 2003.", .
 • Ali Caglar ve Meltem Onay, 2002; " “A Research on Women Prisoners in Turkey: Izmir, Odemis and Mugla Women Prisons (Turkiye’de Kadin Mahkumlar Uzerine Bir Arastirma: Izmir, Odemis ve Mugla Kadın Cezaevleri)”, with Meltem Ozkaya, Journal of Academic Researches/Akademik Arastirmalar Dergis", .
 • Ali Caglar, 2002; " “The Social Effects of Dams: The Case of Ceyhan-Aslantas Dam (Barajlarin Sosyal Etkileri: Ceyhan-Aslantas Baraji Ornegi)”, Journal of Sociological Research/Sosyoloji Arastirmalari Dergisi, Year 2002. No: 2, pp.(Pb. Language: Turkish).", , [ULAKBİM].
 • Ali Caglar, 2001; " “Hizboullah in the Turkish National Press: A Content Analysis (Turk Ulusal Basininda Hizbullah: Bir Icerik Analizi)”, Journal of Sociological Research/Sosyoloji Arastirmalari Dergisi, Year 2001, No:1, pp. 35-76. (Pb. Language: Turkish).", , [ULAKBİM].
 • Ali Caglar, 2001; " “Turk Polisinde Sosyallesme ve Polis Kulturu (Socialization Process and the Police Culture of the Turkish Police” in Turkiye’de Suc ve Polislik I (Crime and Policing in Turkey I), (Eds. by Ibrahim Cerrah and Emin Semiz), Ankara: Guner Matbaacilik. Febr", .
 • Ali Caglar and Ali Arslan, 2000; " “The Turkish Political Leaders: From Ataturk to Demirel the Top Political Elites (Cumhuriyet’ten Gunumuze Türk Siyasi Liderleri: Ataturk’ten Demirel’e Ust Siyasi Elitler)”, with D.Ali Arslan ,H.U. Journal of Faculty of Economics and Administrative Scienc", , [ULAKBİM].
 • Ali Caglar, 2000; " “Socialization Process and the Police Culture of the Turkish Police”, Polis Bilimleri Dergisi/Turkish Journal of Police Studies, 2000. Vol.: 7/8. (Pb. Language: Turkish). Also published as a chapter of the book titled, Turkiye’de Suc ve Polislik I (Crime ", , [ULAKBİM].
 • Ali Caglar, 1999; " “The Emergence of Police and Policing” (Polis ve Polisligin Ortaya Cikisi), Polis Bilimleri Dergisi/Turkish Journal of Police Studies, Vol.:1, No: 4, July 1999, pp.121-132. (Pb. Language: Turkish).", , [ULAKBİM].
 • Ali Caglar, 1999; " “Towards A Sociology of the Police”, Sosyoloji Arastirmalari Dergisi/Journal of Sociological Research, Vol.: 2, No: 1-2, Autumn 1999, pp. 117-154. (Pb. Language: English).", , [ULAKBİM].
 • Ali Caglar, 1999; " “The Problems of the Students Coming From the Turkic Republics and Relative Communities at the Turkish Universities” (Turk Universitelerinde Ogrenim Goren Turk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklari Ogrencilerinin Sorunları)”, TODAIE Amme Idaresi Dergisi. ", , [ALAN İNDEKSİ].
 • Ali Caglar, 1997; " “The Police Selection Process in The Turkish Police”, H.U. Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Vol.: 15, No:1, 1997, pp. 165-188. (Pb. Language: English).", , [ULAKBİM].
 • Ali Caglar, 1997; " “Terror and Organization” (Teror ve Orgutlenme), TODAİE Amme İdaresi Dergisi. Vol.: 30, No: 3, 1997, pp. 119-133 (Pb. Language: Turkish).", , [ALAN İNDEKSİ].
 • Ali Caglar, 1997; " “Yeni Bir Göçmen Türü: Türk Üniversitelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Olmak”, Toplum ve Göç, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları, 1997,s.152-162.", .
 • Ali Caglar, 1995; " “Policing in Turkey”, C. U. Sosyal Bilimler Dergisi, No: 18, Aralık 1995, pp. 165-186. (Pb. Language: English).", , [ULAKBİM].
 • Ali Caglar and Yusuf Ziya Ozcan, 1994; " "Who are the Future Police Elites? Socio-economic Background of the Students of Police Academy in Turkey", Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, Vol.:3(4), December 1994, pp. 287-301 (with Y. Ziya Ozcan).", , [SSCI, AHCI].
 • Ali Caglar and Faruk Kocacik, 1987; " “An Empirical Study on Criminality: Sivas Semi-Open Women and Men Prisons (Sucluluk Ile Ilgili Uygulamalı Bir Arastirma: Sivas Yarı-Acık Kadin ve Erkek Cezaevi) (with Assoc. Prof. Faruk Kocacik), C.U. Sosyal Bilimler Dergisi, No:2, June 1987, pp.3-37. (Pb", , [ULAKBİM].
 • Ali Caglar, 1984; " “The Ability of Sociological Thought” (Toplumbilimsel Dusun Yetenegi), C.U. Sosyal Bilimler Dergisi, No:2, June 1984, pp.169-176. (Pb. Language: Turkish).", , [ULAKBİM].
 • Ali Caglar, 1984; " “Notes on An Approach to the Problem Conceptualization” (Sorun Kavramlastirmasina Iliskin Bir Yaklasim Denemesi), C.U. Sosyal Bilimler Dergisi, No:3, November 1984, pp.155-164. (Pb. Language: Turkish).", , [ULAKBİM].

Kongre ve Sempozyumlar

 • 2011 - Ali Çağlar, "“Küreselleşmenin Türkiye’ye Etkileri” (The Effects of Globalization to Turkey”, 18. Adalet ve Demokrasi Haftası 28 January 2011,24-31 Ocak 2011 (18th The Week of Justice and Democracy), Yenimahalle Belediyesi Kultur Merkezi, Ankara.", 18. Adalet ve Demokrasi Haftası ,Ankara , Konusmaci.
 • 2011 - Ali Caglar, "“Kuresellesme ve Turkiye (Globalization and Turkey)”, (Conference) The Commandership of Jandarma Schools, 26 May 2005, Jandarma Schools, Beytepe, Ankara.", ,Ankara , Konusmaci.
 • 2011 - Ali Caglar, "“Uzlasmazliklarin Cozumu: Kavram ve Surec” (Conflict Resolution: The Concept and Process), Stratejik Iletisim ve Algi Yonetimi (Strategical Communication and Perception Management”, Conference, Political Psychology Association, Ankara University, 21.01.20", ,Ankara , Konusmaci.
 • 2010 - Ali Caglar, "“The Socio-cultural Problems of Cities which Received the highest Migration from the East and South East Anatolian Regions of Turkey in the last 20 Years (in Turkish)”, Çocuk ve Gencleri ….., Polis Egit. ve Kongre Merkezi, 13-15 Ocak 2010, Merter/Istanbul", , .
 • 2010 - Ali Caglar, ""Kuresellesme ve Turkiye" (Globalization and Turkey), Mersin Universitesi II. Sosyoloji Gunleri (Mersin University 2nd Sociology Days), 22 April 2010, Mersin University, 21-22 Nisan 2010, Mersin. ", , .
 • 2010 - Ali Caglar, ""Toplumsal Sorunlara Bilimsel Yaklasim", (A Scientific Approach to Social Problems), 21 Nisan 2010, Mersin Universitesi II. Sosyoloji Gunleri (Mersin University 2nd Sociology Days),Mersin University, 21-22 Nisan 2010, Mersin.", , .
 • 2009 - Ali Caglar, "“Asylum and International Principles” in Asylum, Forced Migration and Statelessness – Academic Network Seminar, Organized by UNHCR, 3-4 December 2009, Ankara/Turkey.", , , .
 • 2009 - Ali Caglar, "“Terrorism and Social Environment (Teror ve Sosyal Cevre)”, 1st International Symposium on Terrorism and Transnational Crime, Organized by Int. Terrorism and Transnational Cerimes Research Center, Police Academy, 13-15 November 2009, Antalya, Turkey", , .
 • 2008 - Ali Caglar and Ahu Sumbas, "“The Security Services in Post-Conflict Missions: The Case of Kosovo”, WISC World Second Global International Studies Conference, (with Ahu Sumbas) 22-27 July 2008, Lujibljana, Slovenia.", , .
 • 2007 - Ali Caglar, "“Terrorism in Turkey”, Turkish Studies, Organized by Department of Eurasia Studies, Uppsala University, National Defence College Conference Hall, Sweden, 4-6 May 2007.", , .
 • 2007 - Ali Caglar, "“Preventive Policing Works on Youth Involvement in Terrorism: The Turkish Case”, Political Violence, Organized Crime, Terrorism and Youth, Organized by Hacettepe Univ.(Turkey), George Masion Univ.(USA), Turkish Manas Univ.(Kirgizistan) and NATO, Ankara, 1", , .
 • 2007 - Ali Caglar and Ahu Sumbas, "“Living with the Differences in Harmony: A Research on Political Attitudes in the Province of Antakya, Turkey”, Conflict, Citizenship and Civil Society, 8th European Sociological Association’s Congress of Sociology, Glasgow University, Scotland(UK).", ,UK , Speaker.
 • 2006 - Ali Caglar, "“Religion Based Terrorism in Turkey”, Anti-Terrorist Strategies: Comparing the Experiences of the U.S., Great Britain, France, Turkey, and Russia, Org.by American Univ.(USA), Nizhny Novgorod Univ.(Russia) and NATO, American Un. Washington DC, USA.3-7 May ", , .
 • 2006 - Ali Caglar, "“Letf-Wing Terrorism in Turkey”, Social Dynamics of Global Terrorism and Prevention Policies, Organized by NATO, Sociology Association of Turkey and General Directorate of Security of Turkey, Ankara, 6-7 April 2006.", , .
 • 2006 - Ali Caglar, "“Categories of Terrorism: Left-wing Terror Organizations”, Definition, Dimensions and Categories of Terrorism, Organized by The Center of Excellence Defense Against Terrorism, Ankara, 23-27 January 2006. ", , .
 • 2006 - Ali Caglar, "“Türkiye ve Terör: Genel Bir Bakış”, Terör ve Türkiye (Sempozyum), Hacettepe Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi, Kültür Merkezi Kırmızı Salon, 20 Aralık 2006, Ankara.(in Turkish).", , .
 • 2006 - Ali Caglar, "“Türkiye’de Terör: Din Temelli Terör Örgütleri”, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 19-23 Eylül 2006.", , .
 • 2005 - Ali Caglar, "“Terrorism and Terror Organizations in Turkey: An Overall Evaluation”, International Istanbul Conference on Democracy and Global Security, Conrad Hotel, İstanbul, 9-11 June 2005.", , .
 • 2003 - Ali Caglar, "“The Prison Within The Prison: A Research on Women Prisoners in Turkey”, British Sociological Association Annual Conference 2003 (Social Futures: Desire, Excess & Waste), York Univ. UK, 11-13 April 2003.", , .
 • 2003 - Ali Caglar, "“Ayrıcalıklı Bürokratlar: Türk Kamu Yönetimi Sisteminin Yol Açtığı Eşitsizlikler”, IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Cumhuriyet Universitesi, Sivas. 16-18 Ekim 2003.", , .
 • 2000 - Ali Caglar, "“Terror and Turkey: An Overall Review”, The 1st International Symposium on the Peace and Security in the East and South Eastern Anatolia, Firat Univ. Elazig, 27-29 March 2000.", , .
 • 2000 - Ali caglar, "“Türk Polis Kültürü”, III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Anadolu Universitesi, 2-4 Kasım 2000, Eskişehir.", , .
 • 2000 - Ali Caglar, "“Yeniden Yerleşim Projeleri”, Çalışma Grubu (Workshop) (Prof. Dr. Birsen Gökçe ile birlikte), III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2-4 Kasım 2000, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.", , .
 • 2000 - Ali Caglar, "“Türk Polisi’nde Sosyalleşme”, 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu”, Dedeman Oteli, 25-27 Ekim 2000, Ankara.", , .
 • 2000 - Ali caglar, "“Barajların Sosyal Etkileri: Kayıplar ve Kazançlar”, Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı -III, Ankara Üniversitesi, Ankara, 25-27 Ocak 2000.", , .
 • 1999 - Ali Caglar, "“Terrorism and Terror Organizations in Turkey”, International Conference on Migration, Cultural Conflict and Crime, 6-7 July 1999, Israel. (Paper sent).", , .
 • 1997 - Ali Caglar, "“The Selection Process of the Turkish Police Force”, Crime and Social Research, The Nothingham Trend University, (U.K), 22-23 September 1997.", , .
 • 1997 - Ali Caglar, "“Türkiye'deki Terör Örgütlerinin Yapısal Özellikleri”, Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı -I, 24-27 Aralık 1997, Milli Kütüphane, Ankara.", , .
 • 1996 - Ali Caglar, "“Yeni Bir Göçmen Türü: Türk Üniversitelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Olmak”, II. Ulusal Sosyoloji Kongresi (Toplum ve Göç), Mersin, 20-22 Kasım 1996.", , .
 • 1993 - Ali Caglar, "“Who are the Turkish Police? A Socio-economic Perspective”, European Association of Turkish Academics (EATA) London Seminars, London School of Economics and Political Sciences (UK), 30 May 1993.", , .
 • 1991 - Ali Caglar, "“Researching Recruitment, Occupational Consciousness and Professionalism in the Turkish Police”, Socio-Legal Postgraduate Conference, University of Sheffield (UK), 16-18 December 1991.", , .

Düzenlediği veya Düzenleme Komitesinde Yer Aldığı Kongre / Sempozyumlar

 • 2009 - “Turks Abroad: Migration and Integration in its 50th Year (Yurtdisindaki Turkler: 50. Yilinda Goç ve Uyum Sempozyumu)”, Organized by Hacettepe University Strategical Research Center, Bilkent, Ankara. , Head of Oranization Committee, .
 • 2007 - “2nd International Symposium on Alawis and Bektashies in the Turkish Culture” (II. Uluslar arası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni)”, Gazi University Turkish Culture and Hacı Bektash Veli Research Center, Ankara, 17-19 October 2007, Member of Org. Committee, .
 • 2007 - .“Political Violence, Organized Crime, Terrorism and Youth, Organized by Hacettepe University (Turkey), George Masion University (USA), Turkish Manas University (Kirgizastan) and NATO, Ankara, 13-14 September 2007., Member of Org. Committee, .
 • 2006 - “Terror and Turkey (Terör ve Türkiye)”, (Organized by Hacettepe University Strategical Research Center), Hacettepe University Convention Center, 20 December 2006, Ankara/TURKEY., Member of Org. Committee, .
 • 1993 - "European Turks and the European Community," EATA.UK 2nd International Conference. Kensington Town Hall, 5 November 1993, London., Member of Org. Committee, .
 • 1992 - "New World Order and Turkey," EATA.UK 1st International Conference. Imperial College Conference Hall, 11 November 1992, London., Member of Org. Committee, .

Kitap / Kitaplar

 • Turkiye'de Siginmacilar (The Refugees in Turkey) (Forthcoming - Basim Asamasinda), (2011) Ankara: Hacettepe Universitesi Yayinlari, (Publ. Language: Turkish)., ; , 2011,
 • Teror ve Turkiye (Terror and Turkey) (2009), Ankara: Gazi Kitabevi, (Pb. Language: Turkish)., Ali Caglar(ed.); Gazi Kitabevi, 2009, Ankara
 • Barajlar: Yeniden Yerlesim ve Sosyal Etkiler (Dams: Resettlement and Social Effects) (2003), Ankara: Sosyoloji Dernegi Yayinlari No: 12, (Pb. Language: Turkish)., ; , 2003,

Projeler

 • The Project Director. Project Title: A Research on Soci-Economical and Socio-Political Problems of Provinces Having Most Migrants from Southeast and East Anatolian Regions, (by Bahcesehir Univ. Strategical Research Center), January – September 2009., Süresi: 10 mon, Destekleyen Kuruluşlar: , Başlama Yılı: 2009, Bitiş Yılı: 2009.
 • The Project Director. Project Title: A Research on Socio-Economical and Socio-Cultural Problems of Southeast and East Anatolian Regions’ Provinces, (by Bahcesehir Univ.Strategical Research Center), April – December 2008., Destekleyen Kuruluşlar: , Başlama Yılı: 2008, Bitiş Yılı: 2008.
 • The Project Director. Project Title: The Refugees in Turkey: Problems, Social Adaptation and Solution Proposals (Türkiye’de Sığınmacılar: Sorunlar, Sosyal Uyum ve Çözüm Önerileri) (TUBİTAK Project, numbered 107K004, July 2007-April 2009)., Destekleyen Kuruluşlar: , Başlama Yılı: 2007, Bitiş Yılı: 2009.
 • The Director of the Field Research. Project Title: The Resettlement Project of the Yusufeli Dam (Yusufeli Barajinin Yeniden Yerlesim Projesi), DSI (by Sahara Muhendislik Ltd. Sti.), Ankara, August 2000 – February 2001., Destekleyen Kuruluşlar: , Başlama Yılı: 2000, Bitiş Yılı: 2001.
 • Project Director. Project Title: The Social Impact Assessment of The Aslantas Dam (Aslantas Barajinin Sosyal Etkileri), World Commission on Dams (By Agrin Ltd. Sti.), Adana and Ankara, October 1999-Mart 2000., Destekleyen Kuruluşlar: , Başlama Yılı: 1999, Bitiş Yılı: 2000.
 • Project Director. P. Title: The Problems of the Students Coming from Turkic Republics and Relative Communities at the Turkish Universities (Turk Univ.de Ogrenim Goren Turk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklari Ogrencilerinin Sorunlari), Hacettepe Unv. Ank, Destekleyen Kuruluşlar: , Başlama Yılı: 1997, Bitiş Yılı: 1997.
 • Working as a Researcher in a Proj. Directed by Prof. Dr. H.Uygun. P. Title: The Influence of Unemployment to Family Structure and Related Policies (Issizligin Aile Yapisina Etkisi ve Bunlara Iliskin Politikalar), Family R. Inst. & Soc. Association,1996-97, Destekleyen Kuruluşlar: , Başlama Yılı: 1996, Bitiş Yılı: 1997.
 • A Joint Research Project with Assoc. Prof. Y. Ziya Ozcan. P. Title: The Future Police Elites: Socio-economic Background of the Students of the Police Academy (in Turkish), Ankara, 1989/1990., Destekleyen Kuruluşlar: , Başlama Yılı: 1989, Bitiş Yılı: 1990.
 • Working in A Research Proj. Directed by Assoc Prof. Faruk Kocacik as a Research Assistant. Project Title: Small Industry in Sivas (Sivas'ta Kucuk Sanayi), Cumhuriyet University, Dept. of Sociology, Sivas, 1984/1985., Destekleyen Kuruluşlar: , Başlama Yılı: 1984, Bitiş Yılı: 1985.
 • Working in A Research Proj. Directed by İnan Özer as a Pollster. P. Title: Political Participation and 'Gecekondulasma’ (Siyasal Katilim ve Gecekondulasma'), Hacettepe University, Dept.of Social Work and Social Services, Ankara, 1982., Destekleyen Kuruluşlar: , Başlama Yılı: 1982, Bitiş Yılı: 1982.

Üyelikler

 • Turkish-British Fellowship Club. Member.
 • International Sociological Association. Member.
 • British Sociological Association. Member (ex).
 • Turkish Association of Social Sciences. Member.
 • Turkish Sociological Association . Member.
Hacettepe Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara